Goro2 postinge Luhur. Rek. kamarku ndisik jamane kuliah. πŸ˜€

1 2

34